Stacks Image 260
HENVENDELSER:
post@kmopra.no

ADRESSE:
Svalevegen 11a, 7022 Trondheim

ORGANISASJONSNUMMER:
816 253 012

KONTONUMMER
1822 63 69836

VIPPS
83261HVEM ER VI?

KmOpra er en lokal initiert organisasjon som skal være en samarbeidspartner og produsent. Vi har et brennende engasjement for kammeropera, opera og musikkteater. Vi vil være en støttespiller, også for kunstneren. Fordi vi ønsker å skape noe i vårt eget nærmiljø og bygge lokal kompetanse.

STYRET
Lars Eggen, styreleder
Nina Sætherhaug
Eva Holm Foosnæs
Kristian Skinderhaug
Anita Utseth
Sverre Aal, vara


Stacks Image 262